Bestuur

Eindverantwoording

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Revue Gennep. Onder die eindverantwoordelijkheid valt de financiële verantwoording, de organisatorische en de maatschappelijke verantwoording. Een hele klus waarvan keer op keer is gebleken dat deze veel voldoening geeft!

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit Magiel Hagemans als voorzitter, Thieu Simons als penningmeester, Linda Salden is secretaris. Tessa Janssen,  André Vurens en Tessa Heijligers/Van Riet zijn bestuurslid.