1939 Daar gaat ie weer

Wiel van Dinter

Was de revue ’t Is geen lolletje (1924) financieel te optimistisch ingeschat? Of vormde de meer dan tien jaar durende algemene economische malaise een obstakel voor het schrijven en opvoeren van een nieuwe revue? Na het overweldigend succes van de jubileumrevue van de MBS wordt de roep in Gennep om nóg een revue steeds sterker en veelvuldiger. Het enthousiasme bij toneel, zang, dans en muziek was groot, maar het risico van een negatief eindresultaat schrikte af.

bron: www.gennepnu.nl (klik op link voor betreffende album)

Toch nieuwe poging

Kort na de MBS-revue stapt men alsnog over de aarzelingen heen en wordt er een werkcomité gevormd dat alle krachten zal mobiliseren en het benodigd budget bij elkaar sprokkelen (ƒ 1500,-). De fantasierijke auteur G.P. van Bergen Azn draagt stof aan. Hij krijgt deze keer hulp van zijn broer Thei van Bergen. Van de MBS-revue komen D. de Roos (regie), J. Opel (muziek) en het driemanschap decorbouwers (zie vorige aflevering) weer in actie. Nieuw zijn het orkest (Professional Band Eindhoven) en G. Kerkhoff (belichting).

Deze keer spreekt de titel van de revue voor zich: Daar gaat ie weer. De medewerkenden komen nu niet alleen uit ‘Gennep Vooruit’ . De hele Gennepse toneelwereld levert krachten. Thans werken 23 dames (o.m. Zus Lueben, Ellen van Leeuwen-Hoffmann, Johanna Verbeeten) en vijftien heren (o.a. Henri Andriesse, Rienus van Dinter, Teun Metselaars) mee. De opvoeringen zijn gepland op beide kermisweekends 14,15 en 21, 22 oktober 1939 in de concertzaal van Hotel Van Bergen.

Sfeer

De inhoud van de revue is aangepast aan de kermissfeer en gericht op toneelliefhebbers van Gennep en omstreken. Humor, satire en kritiek ontmoeten elkaar in scènes met het fuifnummer Tipsie. Daarnaast schetst de revue ook een tijdsbeeld. De tafereeltjes met grenssoldaten (Duitsland is enkele weken daarvoor Polen binnengevallen, mobilisatie) en asielzoekers (uit Duitsland gevluchte joden) doelen op ernstige zaken die Gennepenaren bezig houden.

bron: www.gennepnu.nl

Het slot is indrukwekkend en zorgelijk: zal Nederland buiten het krijgsgewoel kunnen blijven?

…Vol wreedheid en afschuw in onze landen,
Staten neutraal duchten dat ook dit helsche vuur,
Over geheel Europa zal ontbranden.
Voor eerzucht, tweedracht, haat en nijd,
Moet heel het menschdom lijden.
Zal straks…. o bange vrees,
Geheel de wereld strijden?

Een ernstige noot in een vrolijke kermisrevue… Nog geen zeven maanden nadien rolt de oorlogswals ook over Nederland heen.