1945 Dat is geen lolletje!

Wiel van Dinter

De revue Daar gaat ie weer kwam oktober 1939 op de planken, toen de Tweede Wereldoorlog uitgebroken was. Hitler had Polen al overweldigd, Nederland hield er serieus rekening mee het volgende slachtoffer te zijn. De slotzang van de kermisrevue 1939 sprak nog van koop op vrede. Maar was dit hoop tegen beter weten in? Het vervolg en lot voor Gennep in de volgende jaren kennen we.

bron: www.gennepnu.nl

Plan 1945

De burgers van het zwaar geteisterde Gennep zetten na terugkomst van de evacuatie (april, mei 1945) er de schouders onder. Naast hulp van buiten af proberen Gennepenaren op allerlei manieren zichzelf te helpen. Denkend aan de grandioze successen van de revues 1938 en 1939 opperen A. van Bergen Pzn (Nöl) en enkele tonelisten het idee een nieuwe revue te schrijven en daarmee ‘de boer op’ te gaan om geld in te zamelen voor de wederopbouw. Ze denken dan aan een tournee door het al lang bevrijde Brabant en diverse evacuatieplaatsen. Met de ontvangen recettes kan men de zware noden in Gennep helpen verlichten.

Voorbereidingen

Terwijl Nöl van Bergen als theateragent fungeert en opvoeringen buiten Gennep regelt, gaan desgevraagd zijn ooms Gerrit en Thei van Bergen aan het schrijven. Reeds teruggekeerde toneelleden van ‘Matigheid en Genoegen’ worden opgetrommeld, rollen uitgedeeld en de eerste leesrepetities gehouden. Arn. Loeffen schrijft muziekarrangementen, Herman Schöoder probeert de leden van het Symfonieorkest bij elkaar te trommelen, Dick de Roos buigt zich over de regie.

Van start

Concertzaal Van Bergen is door het Britse leger ‘overgenomen’ als ontspanningsruimte voor de af en aan rijdende legeronderdelen, die in een tentenkamp (Transitcamp) in de Maaskemp overnachten. De town-major is het

burgerinitiatief goedgezind en staat de zaal op de avonden 28 en 29 juli 1945 af voor de opvoering van de snel ingestudeerde cabaret-revue Dat is geen Lolletje!. Hoogtepunten van de show zijn de Hitlerimitatie van Teun Metselaars en de declamatie van “Jimmy” ten Bokum.

Geschenk

Als de tournee op 30 september 1945 met de laatste voorstellingen in Gennep eindigt, is het gezelschap 27 keer opgetreden. Penningmeester Frits Derks heeft alles secuur opgetekend: in totaal meer dan 11.000 bezoekers, aan recettes bijna ƒ 17.500. Na lang wikken en wegen besluit het bestuur van ‘Matigheid en Genoegen’ de Gennepse gezinnen een praktisch geschenk te geven, t.w. een elektrisch strijkijzer. Diverse Gennepse families hebben het nog in hun bezit.