Geschiedenis

Enige tijd geleden heeft Wiel van Dinter in de toenmalige ‘Gennepse krant’ een reeks artikelen geschreven over de Gennepse Revue. Het eerste artikel is hieronder te lezen. De andere artikelen zijn te lezen bij de verschillende uitvoeringen. (1923 t/m 1950 & 2005)

Gennepse revues

In een interview voor Magic Tv zei onlangs een van de auteurs van de toekomstige Revue Gennep 2005: “Gennep kent een lange revue-traditie”. Inderdaad, Ton Thissen sloeg daarmee de spijker op de kop. In de afgelopen eeuw heeft het Niersstadje minstens zeven revues van eigen makelij over het voetlicht gebracht. We zullen ze in enkele afleveringen weer uit de vergetelheid terug halen. Aan toekomstige revuebezoekers onder zestig jaar zijn die onbekend.

Bloeiperiode

Omstreeks 1900 staat het cultureel leven van het stadje Gennep in volle bloei. De instroom van vele NBDS-beambten en -ambtenaren had voor een grote impuls gezorgd. Ook talenten van eigen bodem ontwikkelen zich in dit gunstig klimaat tot grote hoogte. Het is de periode dat muziek, toneel, dans en sport (o.a. Vitesse ’08) een ongekend peil bereiken. Het stadje (ca. 2000 inw.) herbergt zo maar twee muziekgezelschappen drie zangkoren, twee toneelverenigingen, een rederijkerskamer, twee fietsclubs, drie of vier buurtvoetbalclubjes, een gilde enzovoort.

Centrum

Op drie locaties wordt er toneel gespeeld: hotel Verzett (Niersstraat), hotel De Kroon (Markt) en hotel Van Bergen (Spoorstraat). De laatste

(concertzaal Van Bergen) groeit uit tot hèt cultureel centrum van Noord-Limburg en Oost-Brabant. Bij ‘Piet van Nöl’ (P. van Bergen Azn) gebeurt het.

Apart samen

Gennep is dan al tientallen jaren gewend aan een dubbeloptreden, d.w.z. de harmonie of fanfare en een toneelclub vullen elk een deel van de avond. Na lezing van de recensies in de Maas- en Niersbode van die jaren vragen we ons wel eens af wat de hoofdmoot was en waarvoor de mensen kwamen, de muziek of het toneel. Hoe het ook zij, elk optredend gezelschap bracht zijn supporters mee!

Revue

De revue, een combinatie van muziek, toneel en dans, deed in Gennep zijn intrede door het toedoen van één man, namelijk G.P. (Gerrit) van Bergen Azn. Hij schreef in zijn vrije tijd toneelstukjes en sketches voor de door hem opgerichte toneelvereniging ‘Gennep Vooruit’. Deze zoon van hotelhouder Arnold (Nöl) van Bergen zag de amusementsvorm revue in Amsterdam. De toneelschrijver in hem was meteen enthousiast. Zo iets kon in Gennep ook.