1999 Millenniumspektakel

In 1999, op 5, 6 en 7 november, vond het “Millenniumspektakel” plaats. Meer dan 150 medewerkers hebben samengewerkt aan het verbeelden van 2000 jaren historie van de regio Gennep. Het vond plaats in Pica Mare Gennep.

Slotlied Millenniumspektakel

’n Greep uit Genneps rijk verleden, trok in deez’ Revue voorbij.
Er waren hier vaak andere heren, steeds een andere heerschappij.
Invloeden uit het verleden, maakten ons tot wat we zijn.
En de Maas en Niers die stromen, nog steeds tot een samenzijn.

Met een knipoog naar de toekomst, keken wij vanuit het nu.
Positief naar het jaar tweeduizend, is de moraal van deez’ Revue.
Onze stenen zijn symbolen, een toekomst bouwen willen wij.
En de Maas en Niers die stromen, eeuwig tot een samenzijn!

Totaalregie

Marie-Anne Mittelmeijer was verantwoordelijk voor de regie van deze productie.

bron: www.gennepnu.nl (klik op link voor betreffende album)

Een terugblik

De voorbereidingstijd was ruim 2 jaar, vanaf het moment van het ontstaan van het idee tot de uitvoering in november 1999. De initiatiefgroep bestaat uit Ernst Lamers, Rita Roelofs, Boy Roelofs, Cees Westgeest, Martin Marinussen, Andre Rijniers en Jan Schellekens.

We begonnen vanuit het idee om tegen de eeuwwisseling iets te organiseren vanwege 2000 jaar bewoning rondom het punt waar de Niers in de Maas komt.

Het idee was een historische terugblik te beginnen in de Romeinse tijd en vervolgens steeds verder naar het heden en eindigend in de toekomst. De diverse onderdelen moesten op de een of andere manier met elkaar verbonden worden. Dit gebeurde door 3 heksen die in de tijd konden toveren en Grad (van Dijck) en Grad (de Board) als vast Gennepse duo. Door de hele revue zouden zij op blijven treden.

In de loop van 1997 wordt het plan uitgewerkt en wordt regisseur Marie-anne Mittelmeijer benaderd. Daarna treden we in de openbaarheid en worden diverse mensen benaderd om mee te werken.

Allereerst volgen uitgebreide gesprekken met Wiel van Dinter om historisch verantwoord materiaal bijelkaar te krijgen, daarna gesprekken met mensen die het script zouden gaan schrijven. Samen met de regisseur wordt het script bijgewerkt en speelklaar gemaakt. Ernst Lamers en Joop Mittelmeijer schrijven allemaal nieuwe originele muziek.

In 1998 begonnen de repetities, zowel het spel als het koor en de muziek. Arrangementen van de muziek werden gaandeweg de rit gemaakt, zodat bij de uitvoering gebruik gemaakt kon worden van een flink orkest. Inmiddels werd door diverse mensen gewerkt aan de opbouw van de bühne, de decors, en de kleding. Zeker voor een historisch dramastuk was zeer veel kleding nodig om de tientallen op het toneel goed aan te kleden.

De PR werd op touw gezet. Het is leuk om iets te organiseren maar het is pas een echt volledig succes indien er ook mensen naar komen kijken. Tijdens de voorbereidingstijd werd er door alle medewerkers hard gewerkt. In totaal bijna 200 medewerkenden hebben de Revue gestalte gegeven.

De uitvoeringen in november 1999 waren een grandioos succes. Op een storing in de beamer na verliepen de voorstellingen vlekkeloos en konden ruim 2500 toeschouwers genieten van de Gennepse Revue 2000. Na de Revue konden de medewerkers nog genieten van een schitterende feestavond in hotel de Kroon met de toezegging, dat we ooit weer een Revue zouden gaan brengen.

Bron: http://members.chello.nl/~mja.morshuis/revue2000.html