Carrousellied Dronkemanslied

Dronkemanslied

refrein

We drinken graag een biertje2016-10-27-generale-10

en doen dat altijd saam.

De kroeg is ons pleziertje,

(we) doen elk cafeetje aan.

In Mouter en café Typhoon:

daar proeven wij ’t geluk,

in Stadsherberg en in de Kroon

slaan wij de glazen stuk.

 

 

 

 

couplet #1

Waar is het lot je goedgezind?

Alleen maar aan de bar!

Waar is je glas je beste vrind?

Alleen maar aan de bar!

Waar smoor je elke jammerklacht?

Alleen maar aan de tap!

Waar schijnt de zon, al is het nacht?

Alleen maar aan de tap!

 

couplet #2

Wie heeft altijd een goed humeur?

De waard van ’t café!

Wie stoort zich niet aan jouw gezeur?

De waard van ’t café!

Wie lacht zelfs om de flauwste grol?

Dat is de kastelein!

Wie doet altijd de glazen vol?

Dat is de kastelein!

 

couplet #3

Waar zing je ’n smartlap luidkeels mee?

Alleen maar in de kroeg!

Waar is  (’t) toilet nog gewoon een plee?

Alleen maar in de kroeg!

Waar loopt de wandklok achteruit?

Alleen maar in ’t café!

Waar blaas ik mijn laatste adem uit?

Dat wordt vast het café!