Gelderlander licht ‘verkeerde beslissing’ toe

Gelderlander licht ‘verkeerde beslissing’ toe

Gennep2016-11-05-gelderlander

Elke dag lopen onze postbussen vol met aankondigingen, verslagen, tips en foto’s van verenigingen, clubs, scholen,
bedrijven, noem maar op. Het is verheugend te zien dat mensen graag in de krant komen. Top. We zijn daar ook blij mee en constateren tot ons genoegen dat die aanvoer alleen maar groter wordt. U weet ons dus steeds beter te vinden.

Dat overweldigende aanbod dwingt ons ook tot keuzes. De krant is nu eenmaal niet van elastiek en we kúnnen niet alles plaatsen. Dus nee, die expositie niet en die tentoonstelling wel. Waarop we die keuzes baseren? Toch eigenlijk vooral op kwaliteit en nieuwswaarde. De foto’s van dorpsgenoten in het plaatselijke buurthuis zijn waarschijnlijk kwalitatief minder dan die van pak ‘m beet Anton Corbijn in het Valkhofmuseum. Maar zelfs dan nog; als mensen in rijen van twintig voor het buurthuis staan en stapje voor stapje door kunnen, dan is het weer wél wat. Die overweldigende belangstelling verhoogt de nieuwswaarde en dus veranderen we van koers.

Zo moeten we voortdurend knopen doorhakken. Soms nemen we simpelweg de verkeerde beslissing. Dat deden we afgelopen weekeinde door de Revue Gennep compleet te negeren.

De Revue Gennep is groot, heel groot. Een keer in de vijf jaar staat een groot deel van het stadje op het toneel en komt de rest naar een van de drie voorstellingen. Die voorstellingen worden in één weekeinde gehouden, 200 mensen staan op het toneel, drie jaar voorbereiding gaan eraan vooraf, waarvan de laatste twee vol repetities zijn. Honderden vrijwilligers leveren ieder hun eigen bijdrage.

De Gelderlander wijdde er vooraf een groot artikel aan, maar bleef in het weekeinde zelf weg. Dat was een redelijk overwogen keuze. Het argument: we hebben er vooraf al ruim aandacht aan besteed.

Een aantal lezers was terecht furieus. We hebben een inschattingsfout gemaakt. Sommige gebeurtenissen verdienen meer dan alleen voorpublicatie. Op één staat de Revue Gennep. De ‘schade’ kunnen we nu niet meer herstellen. Maar hopelijk zijn we over vijf jaar wél scherp.

Hopelijk zijn we over vijf jaar wel scherp

Jacqueline de Bekker

Jacqueline de Bekker is chef van de Nijmeegse edities. Zij schrijft over journalistieke keuzes, dilemma’s en ethiek.